skip to Main Content

MoppeNyt og forældrerengøring

Forældrene skiftes til at stå for rengøringen

MoppeNyts plan udgives i skoleårets begyndelse, og kan ses på intra under nyt fra kontoret, hvor plan og arbejdsbeskrivelse vil kunne findes.

Back To Top