skip to Main Content

Kommunikation

Sådan kommunikerer vi med hinanden på skolen. I det daglige og i særlige situationer.

Værdier og regler

Hvad med mobiltelefoner? Hvor sætter jeg mit barn af? Er morgensang obligatorisk? Her finder I skolens ordensregler, handleplaner og principper

At være forældre

At være forældre er forskelligt på barnets forskellige klassetrin og i forhold til dit barns udvikling.
Det kan du læse om her.

Informationsmaterialer

Her finder du de foldere, der er lavet, og links til forskellige vejledninger, fx til julebazaren og månedsfest-caféerne.

Forældresamarbejde

Der er forældremøder på alle klassetrin. Hver klasse har en kontaktforældre, som deltager i Forældrerådet.

Læs mere om skolens organisering af samarbejdet her

Forældreopgaver

Som forældre har man forskellige opgaver i løbet af året. Bl.a rengøring, deltagelse i forskønnelsesprojekter og afholdelse af café til månedsfesterne.

Økonomi

Ud over skolepenge skal der også betales til rejser, musikundervisning og andre ting i løbet af dit barns skolegang. Det kan du læse om her

Forældrebogens intention

A healthy social life is found only when, in the mirror of each soul, the whole community finds its reflection, and when, in the whole community, the virtue of each one is living.

Rudolf Steiner

Denne håndbogs intention er at invitere forældrene til at være medskabende af vores fælles kultur.

Det skal være gennemskueligt, hvordan forældrene bidrager med egne kvaliteter for at styrke skolens fællesskab og ånd.

Forældrenes rolle i vores skoles liv er en essentiel del af skolens organisme. Forældrenes engagement og deltagelse er vigtig, fordi vi herved demonstrerer en samfundsbyggende ånd og kultur for vores børn.

Som forælder er du en betydningsfuld del af vores skoles organisme. Så vi byder dig velkommen og opfordrer dig til at være en integreret del af vores skole og opleve Waldorf-pædagogikkens værdier.

Denne forældrehåndbog er lavet som et arbejdsredskab til alle forældre, som er tilknyttet Steiner-skolen og Børnehuset i Kvistgård.

Back To Top