skip to Main Content

At være forældre

Som forældre har vi ansvar for at støtte op om vores børns skolegang. Børnene bevæger sig hver dag mellem to virkeligheder; skole og hjem. Det er vores ansvar, som forældre, at bygge bro mellem disse to virkeligheder.

At være Steiner-skole forældre er at være en aktiv deltager i barnets skolehverdag. Forældrene kan deltage i elevens skolegang og får glæde og fordele af at kunne etablere netværk og sociale mødesteder med andre forældre. Et godt forhold mellem forældre og klasselærer, og mellem forældrene indbyrdes, er af stor betydning for de sociale relationer i klassen. Dette skabes bl.a. gennem skole-hjem-samtaler, forældremøder, arrangementer på skolen, månedsfester og forældreplanlagte udflugter.

Det skal være sjovt at være forældre på en Steiner-skole. Det er en kulturinstitution, som man skal bidrage til og glæde sig over som forældre. Vi som forældre kan hjælpe med at skabe en tryg og god skolehverdag for vores børn ved at deltage og engagere os.

Vi er forbilleder for vores børn og må være bevidste om, hvordan vi taler om andre børn og voksne. Vi kan hjælpe børnene til at tale med og ikke om andre mennesker. Dette bidrager til at skabe trygge rammer for socialt samvær og udvikling.

Back To Top