skip to Main Content

Nuværende formand for julebasarudvalget: Søren Kümmel.

Der vælges to basarrepræsentanter blandt forældrene i hver klasse. Basarrepræsentanterne arbejder sammen med udvalgets formand.

Basarrepræsentanterne deltager i fire-fem møder op til basarens afholdelse. Dertil kommer planlægning af klassens opgaver op til basaren.

Back To Top