skip to Main Content

Forældresamarbejde

Det er af største betydning for barnet, at skolen og hjemmet samarbejder, så barnet kan opleve en helhed og føle sig tryg.

Derfor er det vigtigt, at forældrene deltager aktivt i skolens liv.

Dette fællesskab bliver bl.a. synligt gennem engagement.

Skolen forventer, at forældrene, ud over forældremøderne, også deltager i skolens årstidsfester, foredrag, basar, rengøring, vedligeholdelse og arbejdsweekender m.m. Og at interessefeltet kan blive så bredt som muligt for barnet, klassen og skolen som helhed.

Skolen forventer, at forældre overholder deres mødepligt.
Her kan du se, hvilke arrangementer, forældrene har mødepligt til. 

Læs mere om, hvordan vi samarbejder herunder

Skole-hjem-samtaler

En gang årligt afholdes der skole-hjem samtaler. I de mindre klasser er det mellem forældre og lærere. I de ældre…

Læs mere

Kommunikation og kommunikationsveje

Kommunikation på skolen og i Børnehuset Vælg den rette kommunikationsform. Det er ikke alle kommunikationsmåder, der er lige egnede i…

Læs mere

Forældrementorer

For at en ny familie kan lære vores skole at kende, udpeges en forældrementor i klassen. Intentionen er, at nye…

Læs mere

Kontaktforældre

Kontaktforældre Hensigten med kontaktforælderrollen er at bidrage til et godt miljø i klassen for både elever, lærere og forældre. Et…

Læs mere

Forældrerådet

Forældrerådet De faste medlemmer af Forældrerådet på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er sammensat af skoleleder, bestyrelsesformand, kontaktforældre fra børnehaveklasse til…

Læs mere

Foredrag

Forældreforedrag Der planlægges løbende forældreforedrag om pædagogiske temaer. Foredragene finder ofte sted i forbindelse med månedsfester eller ved forældremøder. Følg…

Læs mere

Forældre imellem

Hvordan forældre kan hjælpe hinanden Når vi som forældre har truffet et bevidst skolevalg for vores børn, nemlig Steiner-skolen, skal…

Læs mere

Skolebestyrelsen

Forældrepræsentanter i skolebestyrelsen Forældre kan øve indflydelse på skolen ved at deltage aktivt på skolens årsmøde og ved at opstille…

Læs mere

Skolens arrangementer

Foredrag, arbejdsdage, lørdagsskole og andre initiativer Fremmødet til månedsfesterne/lørdagsskole er skolepligtigt og af overordentlig stor betydning for den enkelte elev…

Læs mere

Forældremøder

Forældremøder Hver klasse, fra børnehaveklasse til og med 2. HF, har hvert år mindst to faste forældremøder. Forældre har mødepligt.…

Læs mere

Kontakt mellem forældre og lærere

Kontakt mellem forældre og lærere - korte beskeder Den primære kontakt foregår på intra, hvor man kan skrive og forvente,…

Læs mere
Back To Top