skip to Main Content

Værdier og regler

Skoleregler, mødepligt og forventninger til undervisnings-parathed.

Her finder I skolens ordensregler, handleplaner og principper

Undervisningsparat – at møde velforberedt i skolen

Undervisningsparat - at møde velforberedt i skolen Starten på en god skoledag begynder aftenen før. Her bliver lektierne og hjemmeopgaverne…

Læs mere

Mediepolitik

Rudolf Steiner Skolens mediepolitik Glæden ved at gå glip af noget Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er stolt af at have…

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds værdigrundlag og identitet

Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds værdigrundlag og identitet Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, grundlagt i 1978, er en friskole beliggende i landlige…

Læs mere

Overskole og Steiner HF regler

Overskole og Steiner HF regler Se ordensreglerne HER

Læs mere

Mellemskoleregler

Mellemskoleregler Er under udarbejdelse.

Læs mere

Grundskoleregler

Grundskoleregler Ordensregler er under udarbejdelse.

Læs mere

Mobbepolitik

Mobbepolitik Skolen accepterer ikke mobning. Mobning modarbejder i alle dens former skolens pædagogiske grundlag, der sigter på et trygt socialt…

Læs mere

Uhensigtsmæssig adfærd

Uhensigtsmæssig adfærd Efter uhensigtsmæssig opførsel og 3 advarsler vil bortvisning forekomme. Uddybning følger.

Læs mere

Fravær

Fraværspolitik Kontrol af undervisningspligt I henhold til folkeskolelovens §§ 32-39 har Helsingør Kommune pligt til at kontrollere, om alle børn,…

Læs mere

Elektronisk udstyr

Elektronisk udstyr Der må ikke anvendes elektronisk udstyr i skoletiden. Der kan, efter aftale med den enkelte lærer, anvendes computer…

Læs mere

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner Skolen er mobil fri Elever afleverer mobiltelefonerne ved dagens begyndelse. De leveres tilbage til eleverne efter skoledagens afslutning. Hvis…

Læs mere

Skoleregler

Grund-, mellem- og overskoleregler Som udgangspunkt er det vigtigt, at eleverne møder til tiden, er forberedte og møder med en…

Læs mere

Affald

Affald Skal i affaldskurve og skraldespande.

Læs mere

Parkering

Parkerings- og afsætningsforhold Parkering skal ske på p-pladsen ved børnehuset. Vi opfordrer alle til at vise hensyn til hinanden og…

Læs mere

Rusmiddelpolitik

Politik for alkohol og rusmidler Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen, til skolens arrangementer…

Læs mere
Back To Top