skip to Main Content

Værdier og regler

Skoleregler, mødepligt og forventninger til undervisningsparathed.

Her finder I skolens ordensregler og principper

Undervisningsparat – at møde velforberedt i skolen

Undervisningsparat - at møde velforberedt i skolen Starten på en god skoledag begynder aftenen før. Her bliver lektierne og hjemmeopgaverne…

Læs mere

Mediepolitik

Rudolf Steiner Skolens mediepolitik Glæden ved at gå glip af noget Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er stolt af at have…

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds værdigrundlag og identitet

Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds værdigrundlag og identitet Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, grundlagt i 1978, er en friskole beliggende i landlige…

Læs mere

Overskole og Steiner HF regler

Se ordensreglerne HER

Læs mere

Mobbepolitik

Mobbepolitik Skolen accepterer ikke mobning Mobning modarbejder i alle dens former skolens pædagogiske grundlag, der sigter på et trygt socialt…

Læs mere

Uhensigtsmæssig adfærd

Uhensigtsmæssig adfærd Efter uhensigtsmæssig opførsel og tre advarsler vil bortvisning forekomme. Uddybning følger.

Læs mere

Fravær

Fraværspolitik Kontrol af undervisningspligt I henhold til folkeskolelovens §§ 32-39 har Helsingør Kommune pligt til at kontrollere, om alle børn,…

Læs mere

Elektronisk udstyr

Elektronisk udstyr Der må ikke anvendes elektronisk udstyr i skoletiden. Der kan, efter aftale med den enkelte lærer, anvendes computer…

Læs mere

Mobiltelefoner

Vores skole er mobilfri! Regler gældende fra marts 2024 (for overskolens elever fra 2. april 2024) For elever, ansatte og…

Læs mere

Skoleregler

Grund-, mellem- og overskoleregler Som udgangspunkt er det vigtigt, at eleverne møder til tiden, er forberedte og møder med en…

Læs mere

Affald

Affald Vi sorterer vores skrald efter Helsingør Kommunes anvisninger om affaldssortering.

Læs mere

Parkering

Parkerings- og afsætningsforhold Parkering skal ske på p-pladsen ved børnehuset. Vi opfordrer alle til at vise hensyn til hinanden og…

Læs mere

Rusmiddelpolitik

Politik for alkohol og rusmidler Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen, til skolens arrangementer…

Læs mere

Rygepolitik

Rygepolitik På Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er det ikke tilladt at ryge for elever, forældre, ansatte og gæster – hverken…

Læs mere

Boldspil

Boldspil Boldspil finder sted på boldbanerne.

Læs mere

Snekastning

Snekastning I tilfælde af sne må der kun kastes med sne i de aftalte områder.

Læs mere

I timen

Timen Eleverne må kun forlade timen efter aftale med læreren. Klasseværelset/duksearbejde Alle elever er ansvarlige for orden i undervisningslokalet. Duksene…

Læs mere

Mad og drikke

Mad og drikke Vand er den foretrukne læskedrik. I timerne må der ikke spises og ikke bruges tyggegummi. Ingen slik,…

Læs mere
Back To Top