skip to Main Content

Julebasaren – årets største festdag

En af skolens ældste traditioner er årets julebasar, hvor vi lukker julen ind og giver børn og voksne en dejlig dag med mange julegøremål.

Vi genskaber barndommens jul og gensynsglæden, når julepynten kom frem. Derfor kan man også år efter år nikke genkendende til de fleste af boderne. Alle deltager i forberedelserne flere uger før, og elever, forældre og ansatte giver deres uundværlige arbejdsindsats og engagement som gave til børnene, skolen og dens virke.

Festen foregår fra morgen til aften. Den indledes med månedsfest, og de mange boder og spisesteder åbnes. Om aftenen afsluttes dagen med overskolens cabaret med optræden, musik og servering i salen for voksne og elever fra 9. klasse og opefter.

Basaren er den dag, hvor skolen byder gæster velkomne. Bedsteforældre og venner, skolens samarbejdspartnere og lokalbefolkningen m.fl. inviteres. Gæsterne får et indblik i skolens pædagogiske og kunstneriske impuls, og ved køb i boderne støttes skolens virke.

Denne fest har således dels et socialt-kulturelt og fagligt formål for skolens børn og voksne, men også et økonomisk formål ved, at der rejses penge til støtte for skolen og dens drift. Overskuddet fra tombolaen sendes hvert år til det børnehjem i Armenien, som 1. HF besøger i forbindelse med deres øst-rejse.

Julebutikken – inspiration til hjemmelavede gaver

I basarens julebutik kan man købe lækre hjemmelavede gaver. Som forældre på skolen skal man bidrage med gaver til julebutikken…

Læs mere

Barsarrepræsentanter

Nuværende formand for julebasarudvalget: Søren Kümmel. Der vælges to basarrepræsentanter blandt forældrene i hver klasse. Basarrepræsentanterne arbejder sammen med udvalgets…

Læs mere
Back To Top