skip to Main Content

Skolens musikliv – en fælleskultur der samler og skaber socialt liv.

Musikundervisningens hensigt

Det egentlige mål med musikundervisningen er at udvikle og harmonisere sjæle-kræfterne. Hele følelseslivet får en stor og righoldig verden at leve, udfolde og udtrykke sig i, viljen plejes og styrkes gennem den gentagne og vedholdende øvning på instrumentet, men også fantasi og tanke bliver stimuleret gennem især det melodiske stof.

 

Musiklivet på skolen

Klassetrin:

  • 1.-2. klasse: Pentatonfløjte
  • 3. klasse: Violin, bratsch eller cello
  • 4. klasse: Mulighed for skift til kontrabas, klarinet, fløjte, fagot, trompet eller basun
  • 5.-6. klasse: Begynderorkester
  • 7.-8. klasse: Mellemskoleorkester
  • 9. klasse -2. HF: Overskoleorkester

At udvikle sig på et musikinstrument er et centralt område på vores skole.

Allerede fra skolestarten spiller eleverne dagligt med klasselæreren på deres pentatonfløjte, som er et blokfløjtelignende instrument (indkøbspris ca. 500 kr.). I 3. klasse erstattes pentatonfløjten af en sopranfløjte (indkøbspris ca. 600 kr.), som bruges i klassen mange år fremover. Det er stadig klasselæreren, som dagligt spiller med klassen i fællesskab. Senere i skoleforløbet tilføjes typisk flere instrumenter fra blokfløjtefamilien til klassens sammenspil. Skolen har en del altblokfløjter samt nogle tenor-, sopranino- og basblokfløjter, eleverne kan låne.

I 3. klasse modtager alle elever ugentlig holdundervisning på enten violin, bratsch eller cello. Skolen har violiner, bratscher og celloer, som eleverne låner. Her er det vigtigt, at forældrene hjælper eleverne med at få øvet hjemme.

I 4. klasse får eleverne mulighed for at skifte til et andet, og samtidig begynder eleverne at modtage individuel undervisning, så de har et grundlæggende kendskab til deres instrument. Eleverne modtager soloundervisning, og betaling opkræves sammen med skolebetalingen.

I 5. klasse er alle elever begyndere og skal lære orkesterspillets verden at kende.  Her spiller hele klassen enkle satser uden de store udfordringer på instrumenterne, da det er sammenspillet, vi øver.

I 6. klasse fortsættes og udvikles dette arbejde.

I 7. og 8. klasse er eleverne i Mellemskoleorkestret, hvor niveauet er hævet i takt med elevernes nye færdigheder på deres instrumenter.

Eleverne i  9. klasse – 2. HF spiller i Overskoleorkesteret.

Leje og køb af instrument

Det er i en vis udstrækning muligt at leje strygeinstrumenter på skolen. Det er fortrinsvis de yngste årgange og nybegyndere, der har førsteprioritet til lejede instrumenter.

Instrumentallærerne hjælper meget gerne med indkøb af eget instrument.
Det koster 800 kr. årligt at leje instrument på skolen.
Skolen har en instrumentforsikring med en selvrisiko på 500 kr.

Optræden til månedsfester

Orkestrene på skolen spiller løbende til skolens månedsfester, og derfor er det vigtigt, at der støttes op om disse.

Musikfolder:

Skolen har udarbejdet en musikfolder, som ligger på skolens hjemmeside, hvor alt om skolens musikliv står beskrevet, herunder priser på undervisningen.
http://www.steinerskolen-kvistgaard.dk/index.php/skolegang/musikundervisning

Back To Top