skip to Main Content

Politik for alkohol og rusmidler

Det er ikke tilladt at indtage alkohol eller andre rusmidler på skolen, til skolens arrangementer eller på klasserejser.

Det er heller ikke tilladt at indtage energidrikke på skolens område.

Back To Top