skip to Main Content

Undervisningsparat – at møde velforberedt i skolen

Undervisningsparat - at møde velforberedt i skolen Starten på en god skoledag begynder aftenen før. Her bliver lektierne og hjemmeopgaverne lavet og sengetiderne overholdt, så eleven kan mødes veloplagt og velforberedt til skoledagen. Her pakkes tasken til kommende dags skema:…

Læs mere

Mediepolitik

Rudolf Steiner Skolens mediepolitik Glæden ved at gå glip af noget Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er stolt af at have en mobilfri skole. Dette indebærer også andre elektroniske udstyr (som Iwatch/Ipad ) brugt til at få adgang til de digitale…

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds værdigrundlag og identitet

Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds værdigrundlag og identitet Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, grundlagt i 1978, er en friskole beliggende i landlige omgivelser på Kvistgårds gamle hovedgård. Vores pædagogiske arbejde er inspireret af Steiner-pædagogikken, som den er beskrevet af Rudolf Steiner (1861-1925).…

Læs mere

Mobbepolitik

Mobbepolitik Skolen accepterer ikke mobning Mobning modarbejder i alle dens former skolens pædagogiske grundlag, der sigter på et trygt socialt miljø som basis for al sund læring. Alle på skolen skal kunne opleve et fællesskab, der beskytter dem mod både…

Læs mere

Fravær

Fraværspolitik Kontrol af undervisningspligt I henhold til folkeskolelovens §§ 32-39 har Helsingør Kommune pligt til at kontrollere, om alle børn, som er bosiddende i kommunen, og som er undervisningspligtige i henhold til folkeskoleloven, modtager undervisning. Undervisningspligten indtræder den 1. august…

Læs mere

Elektronisk udstyr

Elektronisk udstyr Der må ikke anvendes elektronisk udstyr i skoletiden. Der kan, efter aftale med den enkelte lærer, anvendes computer eller andet elektronisk udstyr til undervisningsbrug.

Læs mere

Mobiltelefoner

Vores skole er mobilfri! Regler gældende fra marts 2024 (for overskolens elever fra 2. april 2024) For elever, ansatte og forældre er det ikke tilladt at bruge mobiler på skolens grund, dette gælder også Mellemstationen og pladsen foran plantekasserne ved…

Læs mere

Skoleregler

Grund-, mellem- og overskoleregler Som udgangspunkt er det vigtigt, at eleverne møder til tiden, er forberedte og møder med en positiv indstilling til undervisningen, at de yder en indsats i timerne, og at aftaler med lærerne om aflevering af opgaver…

Læs mere
Back To Top