skip to Main Content

Barsarrepræsentanter

Nuværende formand for julebasarudvalget: Søren Kümmel. Der vælges to basarrepræsentanter blandt forældrene i hver klasse. Basarrepræsentanterne arbejder sammen med udvalgets formand. Basarrepræsentanterne deltager i fire-fem møder op til basarens afholdelse. Dertil kommer planlægning af klassens opgaver op til basaren.

Læs mere
Back To Top