skip to Main Content

Undervisningsparat – at møde velforberedt i skolen

Starten på en god skoledag begynder aftenen før.

Her bliver lektierne og hjemmeopgaverne lavet og sengetiderne overholdt, så eleven kan mødes veloplagt og velforberedt til skoledagen. Her pakkes tasken til kommende dags skema:

  • Bøger og hæfter
  • Tasken skal altid indeholde skrive/tegneredskaber
  • Kl. 10-snack
  • Madpakke (næringsrig)
  • Drikkedunk
  • Grundskolen: skiftetøj
  • Idrætstøj
  • Musikinstrumenter ( husk at øve på instrumentet – helst hver dag)

Dagens starter med at komme i seng i god tid aftenen før, så man møder udhvilet i skole.

Undgå morgenfjernsyn.

Skoledagen begynder til morgensang.

Back To Top