skip to Main Content

Julebasaren

Barsarrepræsentanter Nuværende formand for julebasarudvalget: Søren Kümmel. Der vælges to basarrepræsentanter blandt forældrene i hver klasse. Basarrepræsentanterne arbejder sammen med udvalgets formand. Basarrepræsentanterne deltager i fire-fem møder op til basarens afholdelse. Dertil kommer planlægning af klassens opgaver op til basaren.

Læs mere

Forskønnelsesdage

Forskønnelsesdage Forskønnelsesdagene er de fælles arbejdsdage, hvor forældrene sammen med eleverne rydder op, reparerer og forskønner skolen. Hold dig opdateret i kalenderen på Intra. Dagen er en gave fra forældrene til skolen, og der er mødepligt for alle forældre. Eleverne…

Læs mere

Skolens arrangementer

Foredrag, arbejdsdage, lørdagsskole og andre initiativer Fremmødet til månedsfesterne/lørdagsskole er skolepligtigt og af overordentlig stor betydning for den enkelte elev og den eksamensfri skole som helhed. For forældrene er månedsfesterne en oplagt mulighed for at føre tilsyn og få indblik…

Læs mere

Rengøring – MOPPENYT

MoppeNyt og forældrerengøring Forældrene skiftes til at stå for rengøringen MoppeNyts plan udgives i skoleårets begyndelse og kan ses på Intra under 'Nyt fra kontoret', hvor plan og arbejdsbeskrivelse vil kunne findes.

Læs mere
Back To Top