skip to Main Content

MoppeNyt og forældrerengøring

Forældrene skiftes til at stå for rengøringen

MoppeNyts plan udgives i skoleårets begyndelse og kan ses på Intra under ‘Nyt fra kontoret’, hvor plan og arbejdsbeskrivelse vil kunne findes.

Back To Top