skip to Main Content

Foredrag, arbejdsdage, lørdagsskole og andre initiativer

Fremmødet til månedsfesterne/lørdagsskole er skolepligtigt og af overordentlig stor betydning for den enkelte elev og den eksamensfri skole som helhed.

For forældrene er månedsfesterne en oplagt mulighed for at føre tilsyn og få indblik i, hvad der foregår i undervisningen.

Der planlægges i løbet af skoleåret månedsfester, hvor der er mødepligt:

 • Høst-Michaels-månedsfest
 • Julebasar
 • Vintermånedsfest
 • Forårsmånedsfest
 • Åbent Hus
 • Sommermånedsfest

Derudover er der mødepligt til:

 • Forældremøder
 • Skole-hjem-samtaler
 • Forskønnelsesdage / arbejdsweekends
 • Årsmødet
 • Forældreseminar (mødepligt for nye forældre, kommende forældre til børnehaveklasse, 1. klasse og 2. klasse)
 • Istandsættelsesweekend
 • Moppe-tjans (rengørings-tjans  – Se moppenyt på Intra)

Andre vigtige arrangementer på og omkring skolen i løbet af året, hvor forældre er meget velkomne:

 • Lanternefest (kun for Børnehaveklassen og til og med 2. klasse)
 • Forårskoncert
 • Åbent hus for Steiner HF
 • Årsopgavefremlæggelse
 • Adventsspiral
 • Julekoncert

Se datoer i årskalenderen på Intra.

Arrangementerne annonceres på Intra.

Læs PDF

Back To Top