skip to Main Content

Hvordan forældre kan hjælpe hinanden

Når vi som forældre har truffet et bevidst skolevalg for vores børn, nemlig Steiner-skolen, skal vi ikke være bange for at stå ved det valg.

Så selv om vi er mange forskellige familier, med forskellige holdninger og måder at gøre ting på i det private, må vi gå ud fra, at vi er enige om én ting; at Steiner-skolens pædagogik er det rigtige for vores børn.
En måde at huske hinanden på dette valg af pædagogik er at tale åbent om det. At huske hinanden på, hvorfor vi har valgt netop denne skole og de værdier, den repræsenterer.
Hvis der opstår utilfredshed eller konflikter, kan vi hjælpe hinanden ved at opfordre til direkte dialog mellem de implicerede parter. Huske hinanden på kommunikationsvejen og den gode omgangstone.
Så det at hjælpe hinanden bliver en nænsom tilrettevisning og ikke en anklagende fejlfinding.
Vi kan også hjælpe hinanden ved at dele ressourcerne. Nogle familier er fx mere tidspressede end andre, og vi kan hjælpe hinanden i det daglige og til månedsfester ved at byde ind med hjælp. Ved at vise forståelse for, at vi ikke alle er ens og har samme overskud.
Vi kan også vælge at slå os sammen om opgaverne, både de frivillige og de planlagte. Fx kan vi fejre fælles fødselsdage eller lave julebazar-aftener, hvor vi skaber i fællesskab, deler gode erfaringer og er behjælpelige, når der er brug for det.
Når vi viser børnene, at vi kan og vil hjælpe hinanden, smitter det af på klassens trivsel og børnenes fællesskabsfølelse.
Back To Top