skip to Main Content

Skole-hjem-samtaler

En gang årligt afholdes der skole-hjem samtaler. I de mindre klasser er det mellem forældre og lærere. I de ældre klasser deltager eleverne også. I første klasse erstattes skole-hjem samtalen af et hjemmebesøg. Formålet med skole-hjem samtaler er at danne…

Læs mere

Kommunikation og kommunikationsveje

Kommunikation på skolen og i Børnehuset Vælg den rette kommunikationsform. Det er ikke alle kommunikationsmåder, der er lige egnede i alle situationer. Derfor er det en god idé, at vi holder os til følgende retningslinjer: Skolens hjemmeside Skolens hjemmeside er…

Læs mere

Forældrementorer

For at en ny familie kan lære vores skole at kende, udpeges en forældrementor i klassen. Intentionen er, at nye forældre: føler sig velkomne lærer stedet at kende får formidlet skrevne og uskrevne regler bliver en del af fællesskabet. har…

Læs mere

Kontaktforældre

Kontaktforældre Hensigten med kontaktforælderrollen er at bidrage til et godt miljø i klassen for både elever, lærere og forældre. Et godt klassemiljø er vigtigt for et barns udvikling og læring. God kontakt og gensidig tillid mellem skole og hjem er…

Læs mere

Forældrerådet

Forældrerådet De faste medlemmer af Forældrerådet på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er sammensat af skoleleder, bestyrelsesformand, kontaktforældre fra børnehaveklasse til og med 2. HF samt en forældrerådsformand. Kontaktforældrene varetager deres opgaver for to år af gangen, således at halvdelen af…

Læs mere

Foredrag

Forældreforedrag Der planlægges løbende forældreforedrag om pædagogiske temaer. Foredragene finder ofte sted i forbindelse med månedsfester eller ved forældremøder. Følg med i skolens kalender, på hjemmesiden og på intra.

Læs mere

Forældre imellem

Hvordan forældre kan hjælpe hinanden Når vi som forældre har truffet et bevidst skolevalg for vores børn, nemlig Steiner-skolen, skal vi ikke være bange for at stå ved det valg. Så selv om vi er mange forskellige familier, med forskellige…

Læs mere

Skolebestyrelsen

Forældrepræsentanter i skolebestyrelsen Forældre kan øve indflydelse på skolen ved at deltage aktivt på skolens årsmøde og ved at opstille som medlem af bestyrelsen. Forslag til opstilling af bestyrelseskandidater skal ske senest i forbindelse med bestyrelsens indkaldelse til årsmødet. Læs…

Læs mere

Skolens arrangementer

Foredrag, arbejdsdage, lørdagsskole og andre initiativer Fremmødet til månedsfesterne/lørdagsskole er skolepligtigt og af overordentlig stor betydning for den enkelte elev og den eksamensfri skole som helhed. For forældrene er månedsfesterne en oplagt mulighed for at føre tilsyn og få indblik…

Læs mere

Forældremøder

Forældremøder Hver klasse, fra børnehaveklasse til og med 2. HF, har hvert år mindst to faste forældremøder. Forældre har mødepligt. Eventuelt afbud meldes til klasselæreren. Der kan desuden afholdes flere møder, hvis der er behov herfor fra lærer- eller forældreside.…

Læs mere
Back To Top