skip to Main Content

Forældrepræsentanter i skolebestyrelsen

Forældre kan øve indflydelse på skolen ved at deltage aktivt på skolens årsmøde og ved at opstille som medlem af bestyrelsen.

Forslag til opstilling af bestyrelseskandidater skal ske senest i forbindelse med bestyrelsens indkaldelse til årsmødet.

Læs mere skolens vedtægter på hjemmesiden.

Back To Top