skip to Main Content

For at en ny familie kan lære vores skole at kende, udpeges en forældrementor i klassen.

Intentionen er, at nye forældre:

  • føler sig velkomne
  • lærer stedet at kende
  • får formidlet skrevne og uskrevne regler
  • bliver en del af fællesskabet.
  • har mulighed for at følges med nogen til månedsfester og andre arrangementer
  • støtter op om skolens kultur og pædagogik.
  • inkluderes i legeaftaler og spiseaftaler
  • bliver klædt på til at være forældre på en Steiner-skole
  • bliver aktive forældre

Forældrementoren er den, man kan ringe til og spørge om alt.

Back To Top