skip to Main Content

Kontaktforældre

Hensigten med kontaktforælderrollen er at bidrage til et godt miljø i klassen for både elever, lærere og forældre. Et godt klassemiljø er vigtigt for et barns udvikling og læring. God kontakt og gensidig tillid mellem skole og hjem er et vigtigt fundament for dette. Som kontaktforælder er man derfor en ressource for eleverne, forældrene og læreren.

Kontaktforældre vælges for to år af gangen. Der er altid to kontaktforældre per klasse, og de vælges forskudt, således at der altid vil ske en god overlevering af information til den nye kontaktforælder.

Der er er fortroligt rum mellem klasselæreren og kontaktforældrene til at drøfte frit og informere klasselæreren om, hvad der optager forældrene.

Kontaktforældre er i løbende kontakt med klasselæreren og skal være bekendt med skolens informationer og politikker.

Kontaktforældre er med til at planlægge forældremøder og sender dagsorden ud samt sørger for, at referatet bliver sendt ud og lagt på intra (efter klasselærerens godkendelse).

I referatet skal der stå, hvem der har været tilstede, og hvem der har meldt afbud til forældremøderne.

Kontaktforældre er med til at organisere kaffe/te/kager til mødet og har et fast informationspunkt.

Kontaktforældre kan godt være ordstyrere til forældremøderne.

Kontaktforældre informerer klassen om månedsfester, forældrecafé og lignende.

De praktiske opgaver fordeles af kontaktforældrene, som støtter oppe omkring månedsfester og foredrag.
Erfaringen viser, at det fungerer godt, når kontaktforældre laver et skema, hvor opgaverne delegeres ud, og hvor forældrene selv må bytte, når det ikke passer.

Kontaktforældre vælger mentor-familier til nye elever.

Kontaktforældre har mødepligt på årsmødet.

 

Det er ikke meningen, at man som kontaktforælder skal gøre alt selv.
Uddelegering er vigtigt for at udnytte de ressourcer, der er i en forældregruppe. Det er også meget sjovere at gøre tingene i fællesskab.

Back To Top