skip to Main Content

Forældrerådet

De faste medlemmer af Forældrerådet på Rudolf Steiner Skolen Kvistgård er sammensat af skoleleder, bestyrelsesformand, kontaktforældre fra børnehaveklasse til og med 2. HF samt en forældrerådsformand.

Kontaktforældrene varetager deres opgaver for to år af gangen, således at halvdelen af rådet er på valg hvert år.

Se artikel om Kontaktforældrenes opgaver her.

Forældrerådet mødes to til tre gange årligt. Alle forældre der har lyst til at deltage på mødet er velkomne.

Forældrerådets formand sender dagsordenen via e-mail til klasserepræsentanterne og sørger for, at den kommer med i fredagsmeldingen cirka 4 uger inden, mødet finder sted. Dette giver alle forældre samt Kontaktforældrene mulighed for at komme med emner til dagsordenen. Den endelige dagsorden sendes ud på samme vis cirka en uge inden mødet.

Forældrerådet har ingen besluttende kompetencer.

Forældrerådets muligheder

  • At være bindeled, et formidlings- og kommunikationsorgan mellem skolens lærerkollegium, skolens ledelse, skolens bestyrelse og forældrene, med vægt på dialog
  • At være sparringspartner i forhold til emner vedrørende almene forhold omkring skolen. Det kan for eksempel være arbejdslørdage, månedsfester, mælkeordningen, rengøringsplanen, mm.
  • At være inspirator og udveksle ideer ved skoleledelsens og bestyrelsens fornyende arbejde
  • At sikre afstemning af gensidige forventninger, som forældre, skolens ledelse og skolens bestyrelse har til hinanden
  • At være en platform og infokanal, hvor der kan stilles spørgsmål om de forhold, der berører skolen (for eksempel parkeringsforhold, forældredeltagelse ved morgensang, udførelse og opbakning omkring skolens regler vedrørende mobiltelefoner, parkering, køb i butikken, mm.)
  • At være et opsamlingspunkt af information, der skal formidles videre til alle forældre via Kontaktforældrene på klassens forældremøder

Forældrerådets udfordringer

  • Hvordan sikrer vi et godt informationsflow i en forældrerådsgruppe med så stor udskiftning af klasserepræsentanter hvert år?
  • Hvordan undgår vi tab af information samt gentagelse af drøftelse af emner?
  • Hvordan sikres et godt informationsflow mellem skoleledelsen, bestyrelsen og forældrene?

 

Back To Top