skip to Main Content

Forældreintra

Skolen har forældreintra. Her findes fælles beskeder fra skolen til forældrene samt beskeder m.m. fra den enkelte klasselærer til klassens forældre

Det er muligt at vælge at modtage en adviseringsmail, når der er nye indlæg, som vedrører jeres barn. Al kontakt fra skolen vil primært foregå via denne kanal.

Husk at give kontoret besked, hvis du ændrer folkeregisteraddresse.
Mail og telefonnumre ændrer I selv på Intra.

Ved tekniske udfordringer med Intra, kontakt skolesekretæren: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk

 

Intra-etik

Skolens intranet er beregnet til korte beskeder, korte svar og korte informationer

  • Skriv kun, når det er relevant. Systemet er ikke et debatforum.
  • Behov for længere samtaler sker ved personlig kontakt.
  • Tal med og ikke om.
  • Ikke alle oplysninger er vigtige for alle.
  • I skriftlig kommunikation kan afsenders og modtagers intentioner og reaktioner ikke aflæses.
  • Ironi og humor forstås individuelt.
  • Systemet er hurtigt, så tænk dig om, inden du skriver.
  • Vrede og afmagt er ikke det bedste udgangspunkt.
  • Send aldrig anonyme beskeder.
  • Send aldrig andres mail videre uden tilladelse.
Back To Top