skip to Main Content

Kommunikation og kommunikationsveje

Kommunikation på skolen og i Børnehuset Vælg den rette kommunikationsform. Det er ikke alle kommunikationsmåder, der er lige egnede i alle situationer. Derfor er det en god idé, at vi holder os til følgende retningslinjer: Skolens hjemmeside Skolens hjemmeside er…

Læs mere

Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds værdigrundlag og identitet

Rudolf Steiner Skolen Kvistgårds værdigrundlag og identitet Rudolf Steiner Skolen Kvistgård, grundlagt i 1978, er en friskole beliggende i landlige omgivelser på Kvistgårds gamle hovedgård. Vores pædagogiske arbejde er inspireret af Steiner-pædagogikken, som den er beskrevet af Rudolf Steiner (1861-1925).…

Læs mere

Forældremøder

Forældremøder Hver klasse, fra børnehaveklasse til og med 2. HF, har hvert år mindst to faste forældremøder. Forældre har mødepligt. Eventuelt afbud meldes til klasselæreren. Der kan desuden afholdes flere møder, hvis der er behov herfor fra lærer- eller forældreside.…

Læs mere

Kontakt mellem forældre og lærere

Kontakt mellem forældre og lærere - korte beskeder Den primære kontakt foregår på intra, hvor man kan skrive og forvente, at læreren svarer i løbet af et døgn. Telefonopkald: Kun korte samtaler. Ved yderligere behov aftales møde. Se intra for…

Læs mere

Intra

Forældreintra Skolen har forældreintra. Her findes fælles beskeder fra skolen til forældrene samt beskeder m.m. fra den enkelte klasselærer til klassens forældre Det er muligt at vælge at modtage en adviseringsmail, når der er nye indlæg, som vedrører jeres barn.…

Læs mere

Procedure for udmeldelse

Ved udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt direkte til skolens kontor med 1 måneds varsel til den 1. i hver måned. Det gælder udmeldelse af skole, SFO og Mellemstationen. Ønskes eleven frameldt musikundervisningen, skal dette gøres med 6 måneders varsel.  

Læs mere
Back To Top