skip to Main Content

Ved udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt direkte til skolens kontor med 1 måneds varsel til den 1. i hver måned.

Det gælder udmeldelse af skole, SFO og Mellemstationen.

Ønskes eleven frameldt musikundervisningen, skal dette gøres med 6 måneders varsel.

 

Back To Top