skip to Main Content

Grund-, mellem- og overskoleregler

Som udgangspunkt er det vigtigt, at eleverne møder til tiden, er forberedte og møder med en positiv indstilling til undervisningen, at de yder en indsats i timerne, og at aftaler med lærerne om aflevering af opgaver overholdes.

Eleverne skal vise ansvar for og tage hensyn til skolens bygninger og udstyr og erstatte det, der går i stykker.

Der er mødepligt til alle timer.

Morgensang er skolens start på dagen og begynder kl. 8:05.

Vi appellerer til, at forældre har sagt farvel til deres barn inden morgensang og respekterer klassens start på skoledagen.

Eleverne fra 1.-4. klasse mødes kl. 8 på gårdspladsen.

Fra og med 5. klasse til 2. HF: Klassen går direkte ind i Stenladen og møder deres hovedfagslærer der.

Der er mødepligt til morgensang.

Ferier og fridage

Vi henstiller til, at eleverne kun holder fri på skolens fridage og i skolens ferier, så undervisningen sikres, både for den enkelte elev og for fællesskabet.

Hjemmedage bør undlades, hvis det ikke er strengt nødvendigt.
Se skolens fraværspolitik.

Back To Top