skip to Main Content

Vores skole er mobilfri!

Regler gældende fra marts 2024 (for overskolens elever fra 2. april 2024)

For elever, ansatte og forældre er det ikke tilladt at bruge mobiler på skolens grund, dette gælder også Mellemstationen og pladsen foran plantekasserne ved Mellemstationen.

Der er undtagelser:

 • Personale i SFO og på Mellemstationen og pedeller kan frit anvende mobiler, dog skal de forsøge at begrænse brugen i det fri
 • Personale i Børnehuset kan kun anvende mobiler på deres kontor eller i deres pausestuer
 • Ansatte i hovedhuset
 • Ved rejser i overskolen er der særregler, udstukket af overskolens kollegie
 • Elever, som arbejder for PR
 • Ved månedsfester skal ansatte begrænse deres brug af mobiler uden for hovedhuset, men der er forståelse for, at det kan være nødvendigt at anvende dem
 • Ved månedsfester er det i orden, at forældre bruger deres mobiler til at tage fotos ved sceneoptræden. Dog bedes forældre også om at begrænse dette.

Til at støtte op om reglerne er der opsat små skilte om mobilfri skole omkring indgange til skolen og på skolen og ved parkeringspladser.

Der er mobilskabe i klasserne fra 4. klasse – 2. HF samt i SFO’en.

I tilfælde af, at en elev overtræder mobilreglerne, skal beskeden om dette gives videre til klasselæreren.

 

Sanktionsregler

For elever under 18 år:

 1. gang: samtale med klasselæreren
 2. gang: samtale med klasselæreren
 3. gang: samtale med klasselæreren og forældre

 

For elever over 18 år:

 1. gang: samtale med klasseleder
 2. gang: samtale med klasseleder
 3. gang: samtale med klasseleder

 

For ansatte:

 1. gang: En henstilling
 2. gang: En henstilling
 3. gang: En samtale med koordinator

 

For forældre:

 1. gang: En venlig henstilling
 2. gang: En venlig henstilling
 3. gang: En venlig henstilling

Find mobilpolitikken HER

Læs mere under trivsel og miljø på hjemmesiden her.

Back To Top