skip to Main Content

Mobiltelefoner

Skolen er mobil fri

Elever afleverer mobiltelefonerne ved dagens begyndelse. De leveres tilbage til eleverne efter skoledagens afslutning.

Hvis eleven ikke afleverer mobilen og bruger den i skolen, bliver mobilen konfiskeret, og der tages kontakt til forældrene. Derefter afleveres mobiltelefonen igen tilbage til eleven.

Vi ønsker en mobilfri skoletid, da det er vores erfaring, at brug af mobiltelefoner i stor grad tager opmærksomheden i både undervisningens læringsmiljø og det sociale liv mellem eleverne.

Mobilfri skole gælder også for forældre og besøgende på skolens område.
Dette gælder både i skoletiden og ved månedsfester. Husk, at du skal være et forbillede for vores børn.

I børnehaveklasse – 3. klasse medbringer eleverne ingen mobil. Hvis forældrene vurderer, at det er nødvendigt for barnet at medbringe mobil, skal det aftales med klasselæreren. Efter skoletid kan SFO’ens telefon benyttes til både ind- og udkald.

I 4. -6. klasse henstiller vi til, at mobiltelefoner kun medbringes, hvis det er nødvendigt. Der indsamles mobiler ved skoledagens begyndelse, hvis klasselæreren finder det nødvendigt.

I 7. Klasse til og med 2 Hf indsamles mobiltelefoner ved skoledagens begyndelse og opbevares i et aflåst skab. Mobilerne udleveres ved skoledagens ophør.

Back To Top