skip to Main Content

Barsarrepræsentanter

Nuværende formand for julebasarudvalget: Søren Kümmel. Der vælges to basarrepræsentanter blandt forældrene i hver klasse. Basarrepræsentanterne arbejder sammen med udvalgets formand. Basarrepræsentanterne deltager i fire-fem møder op til basarens afholdelse. Dertil kommer planlægning af klassens opgaver op til basaren.

Læs mere

Kultur og aktiviteter

Kultur og aktiviteter Den antroposofiske kalender Kalendernyt om Rudolf Steiner-aktiviteter i Danmark og udlandet. Følg med her: www.antroposofisk-kalender.dk

Læs mere

Steinerpædagogiske klub- og småbørnstilbud

Steinerpædagogisk klubtilbud i nærheden af Steinerskolen Kvistgård Mellemstationen Rudolf Steiner Skolen Kvistgård Klubtilbud fra 4. til 7. klasse. Beliggende på Kvistgård Stationsvej i den gamle stationsbygning. Børnehaver, vuggestuer, dagpleje i nærheden af Rudolf Steiner Skolen Kvistgård Rudolf Steiner Børnehave og Vuggestue …

Læs mere

Hvordan støtter vi op?

Hvordan kan vi som forældre støtte op? Vi forældre møder op til forældremøder, skole-hjem-samtaler, kurser, månedsfester og arbejdsdage, planlagt af enten skole eller forældre. Vi forældre informerer læreren og andre forældre om det, der berører vores børn, hvis det har…

Læs mere

Undervisningsparat – at møde velforberedt i skolen

Undervisningsparat - at møde velforberedt i skolen Starten på en god skoledag begynder aftenen før. Her bliver lektierne og hjemmeopgaverne lavet og sengetiderne overholdt, så eleven kan mødes veloplagt og velforberedt til skoledagen. Her pakkes tasken til kommende dags skema:…

Læs mere
Back To Top