skip to Main Content

Julebasaren

Barsarrepræsentanter Nuværende formand for julebasarudvalget: Søren Kümmel. Der vælges to basarrepræsentanter blandt forældrene i hver klasse. Basarrepræsentanterne arbejder sammen med udvalgets formand. Basarrepræsentanterne deltager i fire-fem møder op til basarens afholdelse. Dertil kommer planlægning af klassens opgaver op til basaren.

Læs mere

Kultur og aktiviteter

Kultur og aktiviteter Den antroposofiske kalender Kalender-nyt om Rudolf Steiner-aktiviteter i Danmark og udlandet. Følge med her: www.antroposofisk-kalender.dk

Læs mere

Medicin og terapi

Medicin og terapi på Sjælland og Fyn Antroposofiske læger   Nanna Kirkebjerg Speciallæge i Almen Medicin Praktiserende læge med aftale med Sygesikring Kurser i Antroposofisk Medicin siden 2007 Skt. Anne Plads 2-4,  1. sal 5000 Odense C Tlf: 6612 5130…

Læs mere

Steinerpædagogiske klub og småbørns tilbud

Steinerpædagogisk Klubtilbud I nærheden af Steinerskolen Kvistgård   Mellemstationen Rudolf Steinerskolen Kvistgård Klubtilbud fra 4. kl. og op til 7. kl. Kvistgårdstationsvej i den gl. stationsbygning Børnehaver, vuggestuer, dagpleje i nærheden af Steinerskolen Kvistgård   RUDOLF STEINER BØRNEHAVE OG VUGGESTUE…

Læs mere

Hvordan støtter vi op?

Hvordan kan vi støtte op? Vi forældre møder op til forældremøder, skole-hjem-samtaler, kurser, månedsfester og arbejdsdage, planlagt af enten skole eller forældre. Vi forældre informerer læreren og andre forældre om det, der berører vores børn, hvis det har betydning for…

Læs mere

Undervisningsparat – at møde velforberedt i skolen

Undervisningsparat - at møde velforberedt i skolen Starten på en god skoledag begynder aftenen før. Her bliver lektierne og hjemmeopgaverne lavet og sengetiderne overholdt, så eleven kan mødes veloplagt og velforberedt til skoledagen. Her pakkes tasken til kommende dags skema:…

Læs mere
Back To Top