skip to Main Content

Klassekasse

De fleste klasser laver en fælles klassekasse. Det står forældrene for. Forældrene aftaler internt i deres klasser de enkelte forhold vedrørende klassekassen.

Læs mere

Rejser

Udover skolepengene må der påregnes udgifter til skolerejser på følgende klassetrin: Grund- og Mellemskolen Fra ca. 4. klasse tager eleverne ofte på en årlig skoleekskursion eller rejse til et sted i Danmark. I 8. klasse rejser klassen på vildmarks-/overlevelsestur til…

Læs mere

Musik

Skolens musikliv – en fælleskultur der samler og skaber socialt liv. Musikundervisningens hensigt Det egentlige mål med musikundervisningen er at udvikle og harmonisere sjæle-kræfterne. Hele følelseslivet får en stor og righoldig verden at leve, udfolde og udtrykke sig i, viljen…

Læs mere

Forskønnelsesdage

Forskønnelsesdage Forskønnelsesdagene er de fælles arbejdsdage, hvor forældrene sammen med eleverne rydder op, reparerer og forskønner skolen. Hold dig opdateret i kalenderen på Intra. Dagen er en gave fra forældrene til skolen, og der er mødepligt for alle forældre. Eleverne…

Læs mere

Mobbepolitik

Mobbepolitik Skolen accepterer ikke mobning Mobning modarbejder i alle dens former skolens pædagogiske grundlag, der sigter på et trygt socialt miljø som basis for al sund læring. Alle på skolen skal kunne opleve et fællesskab, der beskytter dem mod både…

Læs mere

Fravær

Fraværspolitik Kontrol af undervisningspligt I henhold til folkeskolelovens §§ 32-39 har Helsingør Kommune pligt til at kontrollere, om alle børn, som er bosiddende i kommunen, og som er undervisningspligtige i henhold til folkeskoleloven, modtager undervisning. Undervisningspligten indtræder den 1. august…

Læs mere

Elektronisk udstyr

Elektronisk udstyr Der må ikke anvendes elektronisk udstyr i skoletiden. Der kan, efter aftale med den enkelte lærer, anvendes computer eller andet elektronisk udstyr til undervisningsbrug.

Læs mere

Mobiltelefoner

Mobiltelefoner Skolen er mobilfri Elever afleverer mobiltelefonerne ved dagens begyndelse. De leveres tilbage til eleverne efter skoledagens afslutning. Hvis eleven ikke afleverer mobilen og den bliver brugt i skolen, bliver mobilen konfiskeret, og der tages kontakt til forældrene. Derefter afleveres…

Læs mere
Back To Top