skip to Main Content

Forældremøder

Hver klasse, fra børnehaveklasse til og med 2. HF, har hvert år mindst to faste forældremøder.

Forældre har mødepligt. Eventuelt afbud meldes til klasselæreren.

Der kan desuden afholdes flere møder, hvis der er behov herfor fra lærer- eller forældreside.

Ved forældremøderne bliver der blandt andet talt om det specielle ved klassetrinnet, hvorledes lærerplanen bliver fulgt, klassens trivsel, og ikke mindst bliver spørgsmål fra forældrene behandlet. Ligeledes bliver der valgt kontaktforældre og basarrepræsentanter.

Kontaktforældre

Kontaktforældre vælges af klassens forældre på et forældremøde.

KONTAKTFORÆLDRE DELTAGER I FORÆLDRERÅDSMØDER.

Husk at se i Intra-kalenderen, hvornår der er det næste forældremøde i dit barns klasse.

 

Hent PDF:

Forældrebogen_Forældremøder_Kontaktforældre_0819

Back To Top