skip to Main Content

Elektronisk udstyr

Der må ikke anvendes elektronisk udstyr i skoletiden.

Der kan, efter aftale med den enkelte lærer, anvendes computer eller andet elektronisk udstyr til undervisningsbrug.

Back To Top