skip to Main Content

En gang årligt afholdes der skole-hjem samtaler.

I de mindre klasser er det mellem forældre og lærere.

I de ældre klasser deltager eleverne også.

I første klasse erstattes skole-hjem samtalen af et hjemmebesøg.

Formålet med skole-hjem samtaler er at danne et fælles billede af eleven.
Både det faglige og det sociale behandles.

Back To Top