skip to Main Content

I timen

Timen Eleverne må kun forlade timen efter aftale med læreren. Klasseværelset/duksearbejde Alle elever er ansvarlige for orden i undervisningslokalet. Duksene (to-tre elever pr. klasse) har særlige opgaver. De tilrettelægger selv arbejdet og er ansvarlige for hinanden. De fejer, visker tavlen…

Læs mere

Mad og drikke

Mad og drikke Vand er den foretrukne læskedrik. I timerne må der ikke spises og ikke bruges tyggegummi. Ingen slik, sodavand og energidrikke i skoletiden.

Læs mere

Påklædning

Påklædning 1. - 6. klasse Det er vigtigt, at børnene har velegnet skoletøj, der passer til alderens aktiviteter. Vi ønsker, at eleverne skal færdes og trives i en tryg, naturlig og rummelig hverdag, hvor de først og fremmest skal forholde…

Læs mere

Forældremøder

Forældremøder Hver klasse, fra børnehaveklasse til og med 2. HF, har hvert år mindst to faste forældremøder. Forældre har mødepligt. Eventuelt afbud meldes til klasselæreren. Der kan desuden afholdes flere møder, hvis der er behov herfor fra lærer- eller forældreside.…

Læs mere

Kontakt mellem forældre og lærere

Kontakt mellem forældre og lærere - korte beskeder Den primære kontakt foregår på intra, hvor man kan skrive og forvente, at læreren svarer i løbet af et døgn. Telefonopkald: Kun korte samtaler. Ved yderligere behov aftales møde. Se intra for…

Læs mere

Intra

Forældreintra Skolen har forældreintra. Her findes fælles beskeder fra skolen til forældrene samt beskeder m.m. fra den enkelte klasselærer til klassens forældre Det er muligt at vælge at modtage en adviseringsmail, når der er nye indlæg, som vedrører jeres barn.…

Læs mere
Back To Top